Utvärdering av rapport från ett kvalitetssäkringsprogram.

Equalis Online

Equalis Online är en webbapplikation där deltagare kan registrera resultat och hämta rapporter via Internet.

Equalis målsättning är att samtliga deltagare ska registrera sina resultat och hämta rapporter via Internet. Det medför en ökad säkerhet för deltagaren att rätt resultat registreras, att resultatet kommer fram i tid, att deltagaren får tillgång till resultatrapporter snabbare samt möjlighet att spara dessa digitalt istället för på papper.

> Beställ nytt användarkonto

> Användarmanual Equalis Online (pdf)

> Gör en felanmälan

Om du har några frågor, kontakta oss.

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807