Kvalitetssäkring för snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen

Vi har startat ett program för snabbdiagnostik av covid-19 och anmälan har öppnat.

Kvalitetssäkringsprogrammet är öppet för anmälan

Programmet vänder sig till de verksamheter i Sverige som utför snabbdiagnostik av covid-19 genom påvisande av SARS-CoV-2-antigen. Provmaterialet består av 3 simulerade luftvägsprov innehållande nukleokapsidprotein. Alla deltagare undersöker samma provmaterial och registrerar sina svar hos oss. Vi gör en sammanställning, och bedömer resultaten. 

Läs mer och anmäl dig till programmet här!

Resultat från pilotomgång

I juni 2021 erbjöds verksamheter som utför snabbdiagnostik för SARS-CoV-2-antigen att delta i en pilotomgång för extern kvalitetssäkring. Syftet var att ge sjukvården ett underlag för internt kvalitetsförbättringsarbete och att få en nationell överblick över hur väl snabbdiagnostiken fungerar. Vår sammanställning av resultatet visar att testerna gav en hög andel falskt negativa resultat. Skillnader sågs beroende på i vilken typ av verksamhet testerna användes och på verksamhetsnivå sågs även en skillnad mellan olika typer av tester.

Se grafisk översikt för hela Sverige här!

Läs hela sammanställningen här!

Varför ska vi delta i extern kvalitetssäkring?

Information om extern kvalitetssäkring och nyttan med att delta hittar du här.