Andra arrangörer

Vi förmedlar deltagande i program från andra arrangörer

Svenska laboratorier kan delta i utvalda program från andra arrangörer via Equalis. Anmälan sker antingen till Equalis eller direkt till arrangören, se nedan för information om respektive arrangör.

Fakturering görs av Equalis.