Om Equalis Online

Logga in på Equalis Online längst upp i det högra hörnet

Deltagare i programmen registrerar svar, hämtar rapporter och administrerar sina deltagaruppgifter via webbapplikationen Equalis Online. 

Instruktionsfilmer
Användarmanual
Rekommenderad programvara

Vid anmälan till kvalitetssäkringsprogram skapas användarkonto för Equalis Online. Önskas ytterligare konton i efterhand kan de beställas från oss.

Beställ användarkonto