Utvärdering av rapport från ett kvalitetssäkringsprogram.

För deltagare

Information till deltagare i Equalis program för extern kvalitetssäkring.

Läs mer om...
> Anmälan och deltagarvillkor
> Kvalitetssäkringsprogram
>
Expertgruppsområden
> Kvalitetsmål
> Vad är extern kvalitetssäkring?

Planerad tidpunkt för utskick av provmaterial.
> Distributionsplan


 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807