Diagnostikens roll i Nära vård

2022-10-05Nyheter

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner har Equalis genomfört en genomlysning av den patientnära analysverksamheten (PNA) idag och dess framtida behov av diagnostik och kvalitetssäkring i omställningen till en Nära vård.

Arbetet har genomförts under 2022 i form av att medarbetare med anknytning till PNA-verksamheten respektive medarbetare verksamma inom omställningen till Nära vård har intervjuats. Resultatet har sammanställts i en rapport ”Diagnostikens roll i Nära vård”. Vi hoppas att denna rapport väcker tankar samt ge er alla en inblick i skillnaderna och likheterna kring PNA-verksamheten i Sverige och dess omställning till en Nära vård. Rapporten finns nu tillgänglig och vår VD Mathias Karlsson kommer att presentera denna rapport på såväl Linusdagarna som på Equalis egna utbildningsdagar inom PNA i oktober. Utöver detta kommer rapporten också att presenteras för Sveriges hälso- och sjukvårdsdirektörer i december.