Filmen om Equalis 30 år av kvalitetssäkring

2022-10-04Nyheter

Equalis firar 30 år av kvalitetssäkringsarbete

Följ vår resa från projektstarten i september 1992 fram till dagens kvalitetssäkringsarbete i filmen om Equalis första 30 år.