Kvalitetssäkring av patientnära ultraljud

2021-11-10Nyheter

Nu startar vi ett program för extern kvalitetssäkring av patientnära ultraljud.

Programmet vänder sig till verksamheter som utför patientnära ultraljud. Den första omgången, som är kostnadsfri, fokuserar på hjärtultraljud. Under förutsättning att intresset är tillräckligt stort planeras programmet bli återkommande, och i framtiden är även andra fokusområden och organ tänkta att ingå.