Kvalitetssäkringsprogram för SARS-CoV-2, antikroppar

2021-02-01Nyheter

Patientsäker vård bygger på kvalitetssäkrade laboratorieundersökningar.

Nu finns det möjlighet att delta i Equalis nationella program för extern kvalitetssäkring av covid-19-serologi.  Programmet vänder sig till laboratorier som utför detektion av antikroppar för SARS-CoV-2.

Sista anmälningsdatum för att delta i årets omgång är 10:e februari.