Mathias Karlsson ny VD för Equalis

2020-06-23Nyheter

Styrelsen i Equalis har utsett Mathias Karlsson till ny vd. Equalis stödjer svensk hälso- och sjukvård genom att tillhandahålla program för extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser.  Equalis ägs av SKR genom SKR Företag tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.

Mathias Karlsson har en sjuksköterskeexamen, är också läkare med specialisering i klinisk kemi och har disputerat vid Karolinska Institutet med en avhandling runt biomarkörer vid asfyxi (syrebrist) hos nyfödda barn. Mathias har också startat två bolag inom patientnära diagnostik (Calmark och Hemcheck), varit chef för område öppenvård inom region Värmland samt senast Chief Medical Officer i de nordiska länderna för det amerikanska företaget IBM.

Det är med glädje jag hälsar Mathias välkommen som vd för Equalis. Styrelsen vill att Mathias leder företaget vidare mot att allt mer av landets diagnostik säkrar sin kvalitet tack vare Equalis och att vi kan utvidga vårt erbjudande till fler områden av hälso- och sjukvården. Att säkra utrustning som användes i den direkta vården och att benämningar av olika undersökningar blir korrekta är allt viktigare områden i vårdens utveckling, säger Hans Karlsson, styrelseordförande i Equalis.

Att bli vd för Equalis är för mig ett riktigt drömjobb. Det ska bli otroligt roligt att få jobba med alla proffsiga medarbetare inom Equalis, dess styrelse och alla engagerade kunniga människor i de olika expertgrupperna. Dessutom tänker jag att Equalis, med sin långa erfarenhet av att hjälpa svensk hälso- och sjukvård att kontrollera och förbättra kvaliteten på sin verksamhet, fyller en väldigt viktig roll i den turbulenta tid svensk hälso- och sjukvård befinner sig i. När ny teknik och nya arbetssätt introduceras i snabbt tempo i en organisation som redan tidigare varit under hård press kommer Equalis behövas mer än någonsin, säger Mathias Karlsson.

Vi hälsar Mathias välkommen till SKR Företag-koncernen. Equalis har en viktig roll i kvalitetssäkringen av svensk hälso- och sjukvård. Den senaste tidens pandemi har tydligt visat på behovet av kvalitetssäkrade laboratorieanalyser, säger Lena Dahl, vd i SKR Företag.

Mathias tillträder posten som VD den 1 september 2020.