Ny expertgrupp inom terminologi och E-hälsa

2022-05-10Nyheter

Equalis har en ny expertgrupp för terminologi och E-hälsa.

Expertgruppen stärker det befintliga expertgruppsnätverket med kompetens inom terminologi, e-hälsa och informatik kopplat till laboratoriemedicin samt primär- och slutenvård. Den nya gruppen har målet att starta kvalitetssäkringsprogram samt att arrangera utbildningsdagar inom området.

”En fungerande terminologi är en förutsättning för många av de initiativ som tas runt om i Sverige just nu. Equalis med den nya expertgruppen har nu alla förutsättningar att kunna bidra till detta arbete”, Equalis VD Mathias Karlsson.