Nyheter 2020

2019-12-04Nyheter

Ändringar i kvalitetssäkringsprogram

Nya kvalitetssäkringsprogram

Anti-Mylleriskt hormon (529)

Endokrinologi, patientmedian (523)

Patologi- och cytologipaketet (5009)

PET/CT A (530)

PET/CT B (531)

 

Ändringar i kvalitetssäkringsprogrammens omfattning

Alkoholmarkörer i urin (292) Nu ingår även EtG (pos/neg)

Celler i blod (027) Nu ingår även B—Leukocyter

Endokrinologi A (015) Digoxin utgår. Hänvisning till program 107 eller 025 

Missbruksanalyser, screening (020) Nu ingår även Oxikodon och Fentanyl

Tumörmarkörer (017) AMH utgår. Hänvisning till program 529

 

Ändringar i frekvens

Myokardskintigrafi A (356) Nu en omgång vart fjärde år

Myokardskintigrafi B (357) Nu en omgång vart fjärde år

Skelettskintigrafi A (375) Nu en omgång vart fjärde år

Skelettskintigrafi B (376) Nu en omgång vart fjärde år

Övriga skintigrafier A (398) Nu en omgång vart fjärde år

Övriga skintigrafier B (399) Nu en omgång vart fjärde år

 

Program som avslutas

Hemoglobin A1c, filterpapper (007) Deltagare hänvisas till program 012