Nytt program för extern kvalitessäkring: Referensstrålkälla

2020-06-23Nyheter

Anmälan till programmet är öppen.

Nu startar vi ett program för aktivitetsmätning av referensstrålkällor inom nuklearmedicin.
 
Sista anmälningsdatum är 2020-08-17.