SKUP-utprövning av Cobas b 101 CRP

2019-10-31Nyheter

Rapport från SKUP-utprövning av Cobas b 101 för mätning av CRP har nu publicerats på SKUP:s webbplats.

Utprövningen utfördes både av erfaren laboratoriepersonal och av slutanvändare inom primärvården. Alla analytiska kvalitetsmål samt kvalitetsmålet för användarvänlighet uppfylldes.