SKUP-utprövning av ett system för HbA1c-mätningar

2021-11-05Nyheter

SKUP-rapporten från utprövningen av Afinion 2 Analyzer är nu publicerad.

Afinion 2 Analyzer är ett system för mätning av HbA1c, CRP, albumin/kreatininkvot samt lipider. Denna utprövning innefattade utvärdering av den analytiska kvaliteten hos HbA1c-testet samt systemets användarvänlighet. Utprövningen utfördes under optimala förhållanden av laboratorieutbildad personal samt av tilltänkta slutanvändare på två läkarmottagningar. Kvalitetsmålen för repeterbarhet (CV%) och noggrannhet uppfylldes. Afinion 2 Analyzer bedömdes vara användarvänligt.