Utprövning av patientnära PK(INR) instrument

2021-05-04Nyheter

SKUP-rapporten från utprövningen av qLabs ElectroMeter Q-3 Plus Owren (dry) för mätning av PK(INR) är nu publicerad.

qLabs ElectroMeter Q-3 Plus Owren (dry) är ett patientnära instrument som mäter PK(INR) med en modifierad Owren metod. Utprövningen utfördes av tilltänkta slutanvändare på fyra vårdcentraler i Östergötland. Färska kapillära prover från waranbehandlade patienter mättes. Den analytiska kvaliteten bestämdes och användarvänligheten utvärderades.