SKUP-utprövning av test för SARS-CoV-2 antigen

2021-01-14Nyheter

SKUP-rapporten från utprövningen av LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test är nu publicerad

Utprövningen utfördes av tilltänkta slutanvändare på ett testcentrum för Covid-19. Antigentestets prestanda utvärderades på både nasal- och nasofarynxprover. Den diagnostiska sensitiviteten och specificiteten uppfyllde rekommendationerna från WHO. Testet bedömdes användarvänligt av utprövarna.