Equalis Styrelse

Equalis arbete leds av en styrelse som består av representanter för ägarna.

Sveriges Kommuner och Landsting
Hans Karlsson, styrelsens ordförande
Lars Lundgren
Marcus Norberg
Helene Sténhoff

Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap
Stewe Gräsberg
Maysae Quttineh

Svenska Läkaresällskapet
Anders Ehnberg
Eva Nylander

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807