Standardisering

Equalis är medlem av SIS tekniska kommitté för laboratoriemedicin, TK 331.

SIS (Swedish Standards Institute) koordinerar det svenska standardiseringsarbetet. De tekniska kommittéerna inom SIS diskuterar och lämnar synpunkter på pågående internationella standardiseringsprojekt som drivs inom ISO och CEN.

Mer information hittar du på SIS webbplats www.sis.se.

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807