Vad är extern kvalitetssäkring?

Extern kvalitetssäkring av diagnostiska undersökningar inom hälso- och sjukvården, syftar till att resultaten ska vara tillförlitliga och jämförbara oavsett var och med vilken metod undersökningen utförs.

Laboratorieundersökningar används ofta som underlag för läkarens diagnos. Oavsett var provtagning sker och var undersökningen utförs, ska resultaten vara överensstämmande och tillförlitliga. Genom att vara med i ett externt kvalitetssäkringsprogram får deltagarna en uppfattning om hur det egna resultatet från en viss undersökning överensstämmer med resultat från andra deltagare. För ett ökande antal program jämförs resultaten även mot i förväg bestämda kvalitetsmål i syfte att bedöma resultatens tillförlitlighet.

Deltagarna i kvalitetssäkringsprogrammen känner i förväg till utskicksfrekvens, vilka undersökningar som ska utföras samt programmets syfte. Resultaten från kvalitetssäkringsprogrammen diskuteras på årligen återkommande användarmöten, och ligger till grund för beslut om nationella kalibreringar eller andra åtgärder som bidrar till att optimala analysbetingelser fastställs. Följaktligen är extern kvalitetssäkring en källa till fortlöpande kvalitetsutveckling.

De flesta av våra deltagare är laboratorier, mottagningar, vårdcentraler och andra enheter inom den svenska hälso- och sjukvården. En hög nationell täckningsgrad medför att resultatsammanställningarna från Equalis kvalitetssäkringsprogram i stor utsträckning beskriver den aktuella analyskvaliteten i Sverige. Vissa av kvalitetssäkringsprogram erbjuds även på engelska, och vi har ett ökande antal utländska deltagare i programmen. Vi har även deltagare från diagnostikaindustrin som använder sig av externa kvalitetssäkringsprogram för kvalitetsuppföljning av sina IVD-produkter.

Länkar till andra arrangörer av extern kvalitetssäkring
EQALM, europeisk organisation för arrangörer av extern kvalitetssäkring
DEKS
ECAT foundation
Labquality
Noklus
NKK
QCMD
UK NEQAS

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807