Histopatologiska tekniker (350)

Provmaterialet består av preparatglas med snitt. Glasen skickas till laboratorierna för färgning. Laboratorierna skickar tillbaka glasen för bedömning. Vilken färgningsteknik som ska användas varierar mellan varje omgång.

Frekvens: 1/år

Programmet är undantaget från konfidentialitetsreglerna i Equalis deltagarvillkor. Såväl resultaten som deltagande enheters identitet kan komma att publiceras av Equalis.

Uppdaterad 2019-05-23 14:56:25