Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Equalis verkar för patientsäker diagnostik genom rättvisande och jämförbara analysresultat. Vi arrangerar program för extern kvalitetssäkring inom medicinsk diagnostik och hjälper dig som utför diagnostiken att kontrollera och förbättra din kvalitet.

Tillsammans skapar vi resultat att lita på!

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807