Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Equalis bidrar till patientsäker diagnostik genom att arbeta för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat. Vi arrangerar program för extern kvalitetssäkring inom medicinsk diagnostik som hjälper de som utför diagnostiken att kontrollera och förbättra sin kvalitet.

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807