TillsammansTillsammans skapar vi resultat att lita påEqualis

Rättvisande och jämförbara testresultat ger vården en säkrare grund att stå på. Equalis bidrar till patientsäker diagnostik genom att arbeta för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat. Vi arrangerar program för extern kvalitetssäkring inom medicinsk diagnostik, såsom laboratorieundersökningar och bildåtergivande undersökningar. Dessutom är vi engagerade i utbildning, standardisering och andra aktiviteter för kvalitetsförbättring inom området.

Tillsammans skapar vi resultat att lita på!

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807