Extern kvalitetssäkringExtern kvalitetssäkring av undersökningar inom hälso- och sjukvårdenEqualis

Equalis arbetar för att höja kvaliteten av de undersökningar som används som underlag för diagnos och behandling inom hälso- och sjukvården. Målet med vår verksamhet är ökad patientsäkerhet. Därför arrangerar vi program för extern kvalitetssäkring för bland annat laboratorieundersökningar, fysiologiska undersökningar och undersökningar med bildåtergivande tekniker. Vi arbetar dessutom med utbildning, standardisering och andra kvalitetshöjande aktiviteter.

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807