TillsammansTillsammans skapar vi resultat att lita påEqualis

Rättvisande och jämförbara testresultat ger vården en säkrare grund att stå på. Equalis höjer vårdkvaliteten genom att arbeta för att undersökningar som används som underlag för diagnos och behandling ska ge resultat av god kvalitet.  

Målet med verksamheten är patientsäker diagnostik. Därför arrangerar vi program för extern kvalitetssäkring. Vi arbetar dessutom med utbildning, standardisering och andra kvalitetshöjande aktiviteter.

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807