Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Tillförlitlig melanomdiagnostik

"Använd de redskap vi har för att visa att resultaten är riktiga" skriver EQUALIS VD Gunnar Nordin i Läkartidningen, med anledning av den senaste tidens diskussion kring bedömning av melanom.

Deltagande i extern kvalitetssäkring är ett redskap för laboratorierna att synliggöra sin kompetens, och för att påvisa områden där vidareutveckling av kompetensen behövs. Efterfrågan av resultat från kvalitetssäkring, från beställare och vårdgivare, kan skapa incitament för laboratorierna att avsätta nödvändiga resurser till kvalitetssäkringsarbetet. Detta gäller melanomdiagnostik såväl som alla andra typer av laboratorieundersökningar.

> Läs mer på Läkartidningens webbplats

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807