Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Histopatologiska och cytologiska tekniker, användarmöte

Nu kan du anmäla dig till höstens användarmöte för histopatologiska och cytologiska tekniker.

I år anordnar Equalis för första gången ett eget användarmöte för histopatologiska och cytologiska tekniker. På programmet står svampdiagnostik och immunhistokemi, samt det gångna årets utskick inom Equalis kvalitetssäkringsprogram. Dagen avslutas med mingel och middag.

Mötet kommer att äga rum den 17 oktober i Uppsala, i anslutning till Uppsaladagen som arrangeras av Svensk förening för patologi tillsammans med Equalis den 18 oktober.

> Anmälan, program och ytterligare information

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807