Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Histopatologiska tekniker

Det finns fortfarande platser kvar till användarmötet i Uppsala den 8:e oktober!

Mötet vänder sig till biomedicinska analytiker inom området. Programmet omfattar såväl uppföljning av årets kvalitetssäkringsaktiviteter som presentationer om aktuella ämnen. Till exempel kommer Maréne Landström att hålla en presentation om prostatapatologi där både sjukdomsmekanismer och histopatologisk diagnostik berörs.

anmälan och information

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807