Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Läkemedel och toxikologi, användarmöte

Nu kan du anmäla dig till årets användarmöte för läkemedel och toxikologi.

På mötet presenteras nya droger ur medicinska och legala perspektiv. Vi diskuterar hur resultat från droganalyserna används hos beställaren. Resultatet av harmoniseringen av rapporteringsrutiner för kreatinin i urin kommer att redovisas, liksom resultat från en enkätundersökning om missbruksanalyser. Dessutom tar vi upp tekniska frågor kring analys i nya provmatriser, till exempel torkat blod.

Mötet kommer att äga rum i Stockholm den 24 november 2011.

> Anmälan, program och ytterligare information

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807