Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Nuklearmedicin, Användarmöte

Du kan fortfarande anmäla dig till årets användarmöte för Nuklearmedicin

På mötet kommer Equalis utskick som genomförts under året att redovisas och diskuteras. Det gäller Renografi, Njurscintigrafi med DMSA och referensstrålkällor. Det kommer också att vara föreläsningar som berör kvalitetssäkring via digitala fantomer.

Vi har även i år valt att ha med programpunkten "Landet runt" där ni själva kan anmäla en presentation.

Mötet kommer att äga rum i Stockholm den 15 november 2011.

> Anmälan, program och ytterligare information

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807