Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Diabetesdiagnostik med HbA1c

I samband med att HbA1c nu införs som diagnosmetod för typ 2 diabetes i Sverige ger Equalis ut en rekommendation om kvalitetskrav för analysen.

Rekommendationerna har tagits fram av Equalis expertgrupp för proteinanalyser. De baseras på kvalitetsmål som tidigare formulerats av gruppen i samråd med SFKK och SFD. 

> Här hittar du rekommendationerna

Mer information om kvalitetskraven och om det samordnade införandet av HbA1c i svensk diabetesdiagnostik finns i en aktuell Läkartidningsartikel, där Equalis VD Gunnar Nordin är medförfattare.

"HbA1c blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes", Lilja et al. Länk till Läkartidningen, 49-50, 2013(Läkartidningen, 2013:110:CLDX)

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807