Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Extern kvalitetssäkring för EHEC

EQUALIS startar ett nytt kvalitetssäkringsprogram för påvisande av enterohemorragisk E.coli-infektion (EHEC).

Det nya kvalitetssäkringsprogrammet ingår i området Medicinsk mikrobiologi. Syftet med programmet är att ge deltagarna möjlighet att jämföra diagnostiska prestanda för EHEC vid det egna laboratoriet med motsvarande prestanda vid övriga deltagande laboratorier. Provmaterialet består av en panel med 3 separata bakteriekulturer.

Anmäl dig senast den 26 april 2011 med anmälningsblanketten Nya program 2011 (pdf).

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807