Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Kvalitetssäkring av HPV-typning

Equalis administrerar en WHO-studie för kvalitetssäkring av detektion och typning av humant papillomvirus (HPV).

Säkra och internationellt jämförbara analysmetoder för detektion och typning av HPV är nödvändigt för att kunna utvärdera HPV-vacciner och planera vaccineringsprogram. Därför arrangeras även i år en internationell kvalitetssäkringsstudie av WHO Global HPV LabNet*. Studien är en uppföljning av 2010 års studie, som även den administrerades av Equalis.

För att delta i studien behöver anmälan vara Equalis tillhanda senast den 15 oktober.

 > Mer information och ansökan om deltagande (på engelska) 

* WHO Global HPV LabNet är ett WHO initiativ som etablerats för att stödja implementering av HPV vaccinering över hela världen genom att arbeta med standardisering och kvalitetssäkring av detektion och typning av HPV.

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807