Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

EQUALIS på SKLs valkongress

Den 30 mars hade SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sin valkongress i Stockholm. Ombud från hela landet samlades för att, bland annat, välja ordförande och styrelse för SKL. EQUALIS deltog i kongressen med en utställning om vår verksamhet.

Målet var att belysa patientsäkerheten kring laboratorieanalyser och undersökningar, och vikten av att delta i ett externt kvalitetssäkringsprogram för den undersökning man utför. Många besökare kom till montern och diskuterade kvalitetssäkringsprogram, vårdval, analyser i kommunalvård, bristen på biomedicinska analytiker och till och med NPU-koder! Vi möttes av förståelse för betydelsen av att kvalitetssäkra analysverksamheten. Förhoppningsvis kommer några av besökarna att lyfta frågan vidare i den egna kommunen  eller landstinget.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är majoritetsägare i EQUALIS, med 52% av aktierna. Övriga ägare är Svenska Läkaresällskapet (24%) och Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (24%).

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807