Tillsammans skapar vi resultat att lita på!God jul och gott nytt år från oss på Equalis

EQUALIS på SKLs valkongress

Den 30 mars hade SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sin valkongress i Stockholm. Ombud från hela landet samlades för att, bland annat, välja ordförande och styrelse för SKL. EQUALIS deltog i kongressen med en utställning om vår verksamhet.

Målet var att belysa patientsäkerheten kring laboratorieanalyser och undersökningar, och vikten av att delta i ett externt kvalitetssäkringsprogram för den undersökning man utför. Många besökare kom till montern och diskuterade kvalitetssäkringsprogram, vårdval, analyser i kommunalvård, bristen på biomedicinska analytiker och till och med NPU-koder! Vi möttes av förståelse för betydelsen av att kvalitetssäkra analysverksamheten. Förhoppningsvis kommer några av besökarna att lyfta frågan vidare i den egna kommunen  eller landstinget.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är majoritetsägare i EQUALIS, med 52% av aktierna. Övriga ägare är Svenska Läkaresällskapet (24%) och Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (24%).

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807