Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Nya krav på blodsockermätare

Många diabetiker mäter sitt blodglukosvärde på egen hand, vilket medför att det är oerhört viktigt med så korrekta resultat som möjligt. Den globala standardiseringsorganisationen ISO har därför arbetat fram en reviderad standard med skärpta krav på mätarnas noggrannhet.

För mer information, se följande länk:

> Kraven på blodsockermätare för självtestning skärps

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807