Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Molekylärdiagnostik

Expertgruppsområdet DNA byter namn till Molekylärdiagnostik.

Inom området arrangeras kvalitetssäkringsprogram för analys av humant DNA på kliniska laboratorier. Programförteckning och presentation av expertgruppen hittar du genom att klicka på länken nedan.

> Molekylär diagnostik

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807