Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Kvalitetssäkring av ESBL

Är du intresserad av extern kvalitetssäkring för påvisande av ESBL-producerande bakterier? Nu undersöker vi förutsättningarna för att starta ett nytt kvalitetssäkringsprogram inom området.

Gramnegativa tarmbakterier som producerar ESBL (extended spectrum beta-lactamases) är ett växande antibiotikaresistensproblem. EQUALIS expertgrupp för Medicinsk mikrobiologi har initierat en undersökning av förutsättningarna för att starta ett program för extern kvalitetssäkring för påvisande av ESBL-producerande bakterier. Finns det tillräckligt många intresserade laboratorier så kommer vi att gå vidare med planeringen. Meddela oss gärna om ditt laboratorium är intresserat av att delta i ett kvalitetssäkringsprogram för ESBL, senast 10:e maj 2011. Det är inte bindande, utan enbart en intresseanmälan.

Intresseanmälan (pdf)

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807