Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Ovarialtumörer (229) S

Anmälan till Equalis kvalitetssäkringsprogram för ovarialtumörer har öppnat.

Programmet syftar till att utvärdera bedömning av ovarialtumörer. Provmaterialet består av digitala bilder.

Endast en omgång planerad.
Sista anmälningsdag är 2019-01-21.

> Anmälan

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807