Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Bröstpatologi (453)

Anmälan till Equalis kvalitetssäkringsprogram för bröstpatologi har öppnat.

Programmet syftar till att undersöka överensstämmelse av bedömningar avseende diagnos, gradering och bedömning av prediktiva faktorer. Provmaterialet består av digitala bilder.

Sista anmälningsdag är 2017-12-11.

> Anmälan och mer information

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807