Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Urologisk patologi (282)

Anmälan till Equalis kvalitetssäkringsprogram för urologisk patologi har öppnat.

Programmet syftar till att undersöka överensstämmelse avseende gradering och stadiebedömning av uroteliala neoplasier. Provmaterialet består av digitala bilder.

Sista anmälningsdag är 2018-04-25.

> Anmälan

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807