Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Företagssköterskornas utbildningsdagar 2011

Extern kvalitetssäkring behövs för patientnära tester i företagshälsovården. Träffa oss på Företagssköterskornas Nationella Utbildningsdagar i Falun 7-8 april och få svar på dina frågor om extern kvalitetssäkring.

Patientnära tester är vanligt förekommande på företagshälsovårdens mottagningar. Därmed finns också ett stort behov av extern kvalitetssäkring av dessa tester. EQUALIS arrangerar flera kvalitetssäkringsprogram som är av intresse för företagshälsovården, till exempel för patientnära tester av lipider, hemoglobin och glukos i blod. På Företagssköterskornas Nationella Utbildningsdagar i Falun 7-8 april kommer vi att delta med utställning. För dig som arbetar inom företagshälsovården och deltar i mötet är det ett utmärkt tillfälle att träffa oss och diskutera dina frågor om extern kvalitetssäkring.

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807