Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Nuklearmedicinskt vårmöte 2013

Extern kvalitetssäkring behövs för nuklearmedicinska undersökningar. Träffa oss på vårmötet i Kalmar 16-17 maj och få svar på dina frågor om extern kvalitetssäkring.

Equalis arrangerar kvalitetssäkringsprogram för nuklearmedicinska undersökningar, till exempel myokardscintigrafi, skelettscintigrafi och renografi. Årets aktiviteter presenteras som en programpunkt under torsdagen och vi kommer även att delta med utställning båda dagarna. För dig som arbetar med nuklearmedicin och deltar i mötet är det ett utmärkt tillfälle att träffa oss och diskutera dina frågor om extern kvalitetssäkring.

> Nuklearmedicinskt vårmöte 2013

> Equalis kvalitetssäkringsprogram för nukleamedicin

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807