Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

HbA1c(MonoS)-kalibratorer, försäljning upphör

Med anledning av övergången till internationellt spårbara HbA1c-resultat som skett i Sverige under 2011, har behovet av Equalis HbA1c-kalibratorer minskat. Därför upphör nu försäljningen av HbA1c(MonoS)-kalibratorer.

Equalis har övervakat övergången till internationellt spårbara HbA1c-resultat genom uppföljning av resultat från kvalitetssäkringsprogrammet för HbA1c. Sammanställningen av den senaste analysomgången (2011-42) visar att det nu finns IFCC-kalibratorer som ger resultat inom kvalitetsmålet för de flesta HbA1c-metoderna, se figur. Den framtida efterfrågan på MonoS-kalibratorer bedöms därfor vara mycket liten. Mot bakgrund av detta har Equalis, i samråd med expertgruppen för proteinanalyser, beslutat att inte producera någon ny lot av MonoS-kalibratorer. Försäljningen av Equalis HbA1c(MonoS)-kalibratorer upphör därmed.

HbA1c 2011-42 

Figuren visar medelvärdet ±2SD för respektive rapportgrupp, det åsatta värdet (streckad linje) och gränserna för kvalitetsmålet (röda linjerna), i den senaste omgången inom kvalitetssäkringsprogrammet HbA1c.

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807