Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Arbetet med NPU återupptas

Equalis har fått i uppdrag att återuppta den nationella förvaltningen av NPU-kodsystemet för gemensam laboratorieterminologi. Planering för återuppta arbetet pågår, inklusive rekrytering av personal.

Sedan 2013 har Sverige inte haft någon förvaltning av NPU-terminologin. Equalis avbröt arbetet på grund av bristande finansiering och avsaknad på beslut om ett nationellt genomförande av terminologin. Efter diskussioner med bland annat SKL har resurser nu reserverats för att vi ska kunna återuppta arbetet, och för närvarande pågår en process där landstingen åtar sig att införa terminologin där så är möjligt. Vi räknar med att återuppta den nationella förvaltningen av NPU-terminologin och kommer att publicera en uppdaterad version av det svenska registret inom kort, men exakt när är ännu inte bestämt.

Med detta initiativ kommer alltså Sverige att åter få ett gemensamt system för laboratorieterminologi. Alla jämförbara laboratorieresultat, dvs resultat från undersökningar där man mätt "samma sak" fast hos olika patienter, och som är spårbara till samma standard eller referens, ska identifieras med en unik NPU-kod. Koden är kopplad till en unik beskrivande beteckning, och ett rekommenderat kortnamn. Detta öppnar återigen upp för att laboratorieresultat i den Nationella Patientöversikten (NPÖ) ska kunna identifieras med sin NPU-kod.

För att fullgöra uppdraget behöver vi nu rekrytera personer med intresse att administrera och utveckla systemet. Kontakta oss om du är intresserad av att arbeta med NPU-koderna, och sprid gärna informationen till dem du tror skulle kunna passa för arbetet.

 

Lena Kallin, personalansvarig: lena.kallin@equalis.se, 018-490 31 48
Gunnar Nordin, VD: gunnar.nordin@equalis.se, 018-490 31 47

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807