Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Gastrointestinalpatologi

Anmälan till externt kvalitetssäkringsprogram är öppen till och med 25:e november.

Syftet med programmet är att utvärdera bedömning av dysplasigradering i kolon/rektum. Deltagarna ska bedöma grad av dysplasi i icke-invasiva förändringar. Bedömning av invasivt adenocarcinom, och typ av adenom ingår inte. Provmaterialet består av digitala bilder. 

> Anmälan

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807