Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Ny VD för Equalis

Håkan Lund efterträder Gunnar Nordin som i höst fyller 65 år. Håkan är idag länschef för Bild- och funktionsmedicin (radiologi, klinisk fysiologi samt medicinsk teknik) inom Region Gävleborg. Han tillträder VD-posten under hösten 2017.

- Håkan Lund känner Equalis verksamhet sedan tidigare, och det är utmärkt att det blivit möjligt att rekrytera Håkan som ny vd, säger Gunnar Nordin, nuvarande VD.

- Efter nio givande och utvecklande år inom Region Gävleborg ser jag fram emot att åter arbeta för Equalis. Verksamheten, som till stor del initieras och utvecklas av professionen, är såväl nödvändig som viktig säger Håkan Lund, tillträdande VD.

Håkan Lund är biomedicinsk analytiker och har under åren 2002 - 2008 arbetat som programkoordinator vid Equalis. Sedan dess har han innehaft olika chefsbefattningar inom Region Gävleborg.

Gunnar Nordin kommer att fortsätta inom Equalis för att introducera Håkan i arbetet och samtidigt kunna fokusera mera på arbetet med informatik och medicinsk terminologi kring resultaten av sjukvårdens laboratorieundersökningar.

- Jag är väldigt glad att kunna hälsa Håkan välkommen som ny VD. Hans erfarenhet, som tidigare Equalismedarbetare, men också som chef inom våra diagnostikverksamheter, borgar för att företaget kan fortsätta vara en garant för kvalitet inom svensk diagnostikverksamhet, säger Hans Karlsson, styrelseordförande.

- Det är också mycket glädjande att Gunnar Nordin kvarstår i företaget och därmed bidrar till en smidig övergång och tillvaratagande av kunskap.

 

För ytterligare frågor:

Hans Karlsson, styrelseordförande
0730-82 41 40

Håkan Lund, tillträdande VD
070-610 88 10

Gunnar Nordin, nuvarande VD
018-490 31 47

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807