Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Höstmöte i Klinisk kemi

13 - 15 september är det dags för höstmöte i Klinisk kemi. EQUALIS är medarrangörer till mötet som äger rum i Västerås.

Mer information finns på mötets webbplats www.hostmotekemi2011.nu

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807