Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

HPV DNA Typing Proficiency Study

Nu går det att anmäla sig till den globala HPV Labnet DNA Typing Proficincy Study 2017.

Laboratorier som är, eller kommer att bli, inblandade i HPV-övervakning eller vaccinutveckling är särskilt välkomna att delta.

> Information och anmälan

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807