Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Dynamisk spirometri (459), pilotutskick

Equalis bjuder in till kostnadsfri pilotomgång för extern kvalitetssäkring av dynamisk spirometri.

Dynamisk spirometri används i mycket stor omfattning vid utredning av lungfunktionen och är vägledande för KOL-diagnos. Den planerade externa kvalitetssäkringsverksamheten inom Equalis syftar bland annat till att ge utövare av dynamisk spirometri möjlighet att stämma av och jämföra sina bedömningar med andra. Kvalitetssäkringsprogrammet ska stimulera till intern diskussion om utförande, mätprinciper och bedömningsgrunder.

Den kostnadsfria pilotomgången kommer bestå av frågeformulär och några patientfall via webbportalen Equalis Online.

Anmälan och mer information 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807