Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Kvantifiering av JAK2 V617F med qPCR/ddPCR (515), pilotomgång

Equalis bjuder in till kostnadsfri pilot för extern kvalitetssäkring av JAK2 V617F.

Kvantifiering av JAK2 V617F utförs vid misstänkt myeloproliferativ neoplasi (MPN). Pilotomgången kommer att bestå av frågeformulär och två prover med extraherat DNA. Den vänder sig till deltagare som kvantifierar JAK2 V617F med antingen qPCR eller ddPCR.

Sista anmälningsdag är 2018-11-16. Pilotomgången planeras att skickas ut v.49.

Anmälan och mer information

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807