Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Allmän klinisk kemi, patientmedian

Nu erbjuder vi ett nytt koncept för extern kvalitetssäkring inom området för allmän klinisk kemi, nämligen jämförelse av patientmedianer.

Det nya programmet är ett komplement till det traditionella kvalitetssäkringsprogrammet Allmän klinisk kemi (106/107). I det traditionella programmet försöker vi i största möjliga mån att efterlikna ett ordinarie patientprov, men det material som används kan inte täcka in alla delar. Exempelvis skiljer sig preanalysen från ett ordinarie patientprov. Patientmedianer ger istället en representativ bild av hur deltagarens metoder presterar på verkliga patientprover, där även preanalysen är en faktor.

Programmet är tänkt som ett verktyg för deltagarna att följa upp och utvärdera patientmedianer på det egna laboratoriet, och på så sätt även få bra bild av riktigheten i de referensintervall som används. Jämförelse av patientmedianer kan också vara ett bra stöd vid tolkning och utvärdering av deltagarens resultat i traditionella kvalitetssäkringsprogram. Vissa skillnader mellan olika laboratoriers patientmedianer kan säkert förklaras av patientunderlaget, och där fyller det traditionella programmet en fortsatt viktig roll eftersom samma material analyseras av alla deltagare. Hur den egna patientmedianen ser ut jämfört med andra laboratoriers patientmedianer och hur den egna patientmedianen förändras över tid kommer att presenteras grafiskt i deltagarnas rapporter.

Patientmedianerna kommer att rapporteras in varje kvartal, det vill säga fyra gånger per år. Enbart de analyser med fler än 100 resultat per kvartal ska rapporteras.

Patientmedianer för det första kvartalet kommer att rapporteras in under april varpå vi behöver er anmälan senast den 31 mars 2017

 

Anmäl dig här

Mer information om programmet hittar du här 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807