Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Översynen av de nationella kvalitetsregistren

Angående kvalitet i laboratoriedata som används i nationella kvalitetsregister.

Läs EQUALIS synpunkter på Översynen av de nationella kvalitetsregistren - "Guldgruvan i hälso-och sjukvården". Varför har ingen tänkt på osäkerhet i laboratorieresultaten? När laboratorieresultat används för att jämföra hur stor andel patienter i olika regioner som uppnår ett visst målvärde, förutsätts det att laboratoriekvaliteten är god och likvärdig i hela landet.

EQUALIS yttrande (pdf)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807