Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Glukosmätarprojektet

Uppföljning av kvaliteten på glukosmätningar med patienternas egenmätare.

I samarbete med Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) samlar vi in data om glukosmätarnas kvalitet. Du som är diabetessjuksköterska kan rapportera resultat av kontroller av diabetespatienters glukosmätare på vår webbplats. Resultaten sammanställs en gång per vecka. Det kostar ingenting att delta.

> läs mer om rapportering av glukosmätarkontroller

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807